Available courses

cursus bevat video met uitleg door docent economie over informatievoorziening volgens het 9 vlaks model van R. Maes.

Cursus ter ondersteuning van de workshop door CV-dokters. Onderdeel programma "update jezelf". 3Juni 2020

cursus heeft tot doel kennis over verschillende online mogelijkheden ter vervanging van face to face workshops te verzamelen en verspreiden tussen de leden van NCO.